Mgr. JAN VYDRŽEL Advokát

Poskytuji právní poradenství tuzemským a zahraničním podnikatelům v oblasti obchodního práva s důrazem na osobní přístup a diskrétnost.
Můj profil
Mgr. Jan Vydržel

Profil

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2011). Během svých studií i po jejich ukončení jsem poskytoval právní služby v několika předních českých advokátních kancelářích. Od roku 2016 vykonávám samostatnou advokátní praxi, při níž kladu důraz na osobní přístup a diskrétnost.

Ve své profesní činnosti se věnuji zejména právnímu poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelům v oblasti obchodního práva. Činím vše pro to, aby moji klienti dosahovali snadno a rychle svých obchodních cílů. Své služby dále poskytuji i v oblasti práva trestního, občanského a práva duševního vlastnictví. Zajišťuji bezpečnou advokátní úschovu peněz a listin.
V případě potřeby jsou mé služby podpořeny spolehlivými specialisty z řad daňových poradců, notářů a exekutorů. Tím je zajištěna komplexnost mnou poskytovaného právního poradenství.

Své právní služby poskytuji kromě češtiny rovněž v anglickém, francouzském a ruském jazyce.

Právní služby

Kontakt

Mgr. Jan Vydržel
Advokát s ev. č. ČAK 16450
IČO: 041 98 603
Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
Česká republika
+420 608 275 930

jan@vydrzel.cz

ID datové schránky: tue7a8q

Dostupnost kanceláře...

MHD

Vystupte ve stanici metra Muzeum. Pak jděte cca 3 minuty po Václavském náměstí do ulice Opletalova.

Autem

Kancelář se nachází v oblasti zóny placeného parkování. Držitelé parkovacích karet pro Prahu 1 mohou zadarmo zaparkovat přímo v ulici Opletalova či v některé z přilehlých ulic.

Pokud nemáte možnost zaparkovat svůj vůz na tzv. modré zóně, pak můžete využít venkovní placená parkovací místa (např. v ulici Opletalova u Hlavního nádraží, v ulici Washingtonova nebo v ulici Politických vězňů) nebo podzemní garáže v Opletalově ulici č. 9.
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb na základě právních předpisů upravujících ochranu spotřebitele je pověřena Česká advokátní komora — více na www.cak.cz.